Skolyoz Derneği

Hipokifoz


Adölesan hiperkifoz, ergen dönemde en sık karşılaşılan omurga sorunlarından birisidir.  İnsan omurgasına yandan bakıldığında; boyunda çukurluk (servikal lordoz), sırtta kamburluk (torakal kifoz) ve bel de tekrar bir çukurluk (lomber lordoz)  görülür. Bu eğrilikler insan omurgasının fizyolojik (olması gereken) eğrilikleridir ve belirli açısal bir değere sahiptir. Boyun bölgesinde lordoz yaklaşık 40°,  sırt bölgesinde kifoz 20-45°, bel bölgesinde lordoz 40- 60°’dir. Bu eğrilik açılarında artış veya azalmaların olması bazı deformiteler ile ilişkilendirilir.
Adölesan dönemde sırt bölgesindeki kifoz açısının 45°’den büyük olmasına ‘’Adölesan Hiperkifoz’’ adı verilir. Hiperkifoz tanısı; hekim tarafından yapılan klinik muayane ve çocuğun yan duruşta çekilen röntgen filminden ölçülen açıya göre konulur. Adölesan Hiperkifoz, deformite özellikliklerine göre ‘’Postüral Hiperkifoz’’ veya ‘’Scheuermann Kifozu’’ olarak 2’ye ayrılmaktadır. Scheuermann Hiperkifozu ile ilgili detaylı bilgiyi derneğimizin sayfasında bulabilirsiniz.

POSTÜRAL HİPERKİFOZ:
Hiperkifoz türleri içerisinde en sık karşılaşılan tip olan Postüral Hiperkifoz çocukluk veya adölesan dönemde ortaya çıkar. Daha çok kötü duruş pozisyonu ile ilgilidir ve sırt kifoz açısı genelde 60º nin altındadır. Sıklıkla kız çocuklarında görülen hiperkifozda, çocuğun röntgen filmleri incelendiğinde kemik yapılarında herhangi bir bozulma yoktur. Bu nedenle iyileşme seyri iyidir ve tedaviye iyi yanıt verir. Postüral Hiperkifozun tedavisini egzersiz ve postür eğitimleri oluşturur. Çocuğa özgü planlanan özel egzersizler ile duruşun düzeltilmesi ve artmış kifoz açısının azaltılması amaçlanmaktadır. Postüral Hiperkifoz doğru egzersiz yaklaşımları ve duruş eğitimleri ile tedavi edildiğinde yüz güldürücü sonuçlara sahiptir ve uzun vadede çocuğun yaşamında herhangi bir kısıtlamaya neden olmaz. 
 

Sosyal Medya
Adresimiz

Halaskargazi Mah. Süleyman Nazif Sok. Park Apt. Kat:2 No:7 Şişli/İstanbul