Skolyoz Derneği

İdiopatik Skolyoz


İdiyopatik Skolyoz nedeni belli olmayan omurganın sağa veya sola 10 derece üzerinde eğriliği ve buna eşlik eden rotasyonun bulunduğu büyümekte olan çocuklarda sık görülen bir omurga eğriliğidir.
Günümüzde nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler ve diğer birçok faktörün idiyopatik skolyozun gelişmesinde rol oynadığı düşünülmektedir.
İdiyopatik skolyoz büyüme çağında herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. İdiyopatik skolyoz, başladığı yaşa göre üç gruba ayrılır:

  1. Adölesan idiyopatik skolyoz: 10 yaşından başlayıp iskelet gelişiminin tamamlanmasına kadar olan ergenlik döneminde ortaya çıkan skolyozdur. Tüm skolyozların büyük çoğunluğunu adölesan idiyopatik skolyoz oluşturur. Türkiyede her 100 çocuktan 3`ünde adölesan idiyopatik skolyoz görülmektedir. Kızlarda daha sık görülür.
  2. Jüvenil idiyopatik skolyoz: 3 ile 10 yaş arasında gelişen skolyozdur. 6 yaşına kadar kızlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülürken, altı yaşından sonra kızlarda daha sık görülür.
  3. İnfantil idiyopatik skolyoz: 0-3 yaş arasında gelişen bebeklik dönemi skolyozudur. Konjenital (doğumsal) skolyozdan farklıdır, doğumda mevcut değildir, daha sonra ortaya çıkar. Her 100 çocuktan 1`inde ortaya çıkar. Erkeklerde daha sık görülür.

İdiyopatik skolyozu olan bireylerin, aile bireyleri ve akrabaları arasında skolyoz görülme olasılığı daha fazladır. Birinci derece akrabalarda görülme sıklığı %11, ikinci derece akrabalarda ise %2,4`dir.
İdiopatik skolyoz, büyüme döneminde ilerleyebilir. Eğriliğin ilerlemesindeki temek faktörler, cinsiyet, büyüme potansiyeli ve teşhis zamanındaki eğrinin derecesidir. Kız çocuklarında ilerleme riski erkeklerden 10 kat daha fazladır. Büyüme potansiyeli ve eğrilik açısı ne kadar fazla ise skolyoz o kadar ilerleyicidir.
Tedavi edilmeyen çocuklarda skolyoz, kemik gelişimi tamamlanıncaya kadar ilerleme gösterebilir. 30 derecenin altındaki eğriliklerde kemik gelişimi tamamlandıktan sonra artış görülmemektedir. 50 derecenin üzerindeki eğriliklerde ise kemik gelişimi tamamlandıktan sonra yılda 1 derece ilerleme olduğu bilinmektedir.

Sosyal Medya
Adresimiz

Halaskargazi Mah. Süleyman Nazif Sok. Park Apt. Kat:2 No:7 Şişli/İstanbul