Skolyoz Derneği

Nöromüsküler Skolyoz


Nöromusküler skolyoz, beyin, omurilik ve kas sistemi bozukluklarından kaynaklanan düzensiz bir omurga eğriliğidir. Sinirler ve kaslar, omurganın ve gövdenin uygun denge ve dizilimini koruyamaz. Nöromüsküler eğriler, sıklıkla pelvis oblisitesi (leğen kemiği eğikliği) ile ilişkilidir. Bu durumda, çocuğun leğen kemiğinin bir tarafı, diğerinden daha yüksek bir düzeyde yani  eğik durumdadır. Bu bireylerde ,sıklıkla kifoz (bireye yan taraftan bakıldığında görülen omurga kamburu) da aynı anda mevcuttur.
İdiopatik (sebebi belli olmayan) skolyoza kıyasla, nöromüsküler skolyoz daha fazla ilerleme olasılığı olan eğriler oluşturma ve ayrıca da erişkin dönemde de ilerleme eğilimindedir. Özellikle, yürüme yeteneği olmayan hastalarda, eğride ilerleme ve gövdenin dengesizliği daha şiddetlidir.
Semptomlar

  • Nöromüsküler skolyozu olan çocuklar genellikle bu durumdan kaynaklanan ber ağrı ile karşılaşmazlar.
  • Çoğu çocukta gövde, boyun ve baş ile ilişkili koordinasyon ve dengede zorluk yaşanmaktadır.
  • Torakal yetmezlik sendromuna yol açabilir. Bu durum, normal solunum ve akciğer büyümesini desteklemek için göğüs kafesinin yetersiz olması durumudur. 
  • Oturma problemler
  • Hijyende zorluklar
Görülme sıklığı
Hastalıklara göre değişmektedir. Travmaya bağlı paralizi ve sırt seviyesindeki myelodisplazi gibi durumlarda tüm olgularda gözlenir. Duchenne muscular dystrophy’ de % 90, dört uzvun da etkilendiği cerebral palsi de %80, iki uzvun etkilendiği cerebral palside ise %25 oranlarında gözlenmektedir.  Friedreich ataksisi’ nde %80, Spinal muscüler atrofi’ de %67 ve bel bölgesinde olan miyoldisplazilerde de % 60 oranlarında gözlenmektedir.

Sendromik skloyoz da farklı bazı hastalıklarla ilişkilidir:
  • Miyopatik (Kas sistemi ile ilişkili hastalıklar): musküler distrofi, poliomyelit, artrogryposis veya spina bifida
  • Bağ dokusu hastalıkları (Marfan sendromu ve Ehlers-Danlos sendromu)
  • Genetik durumlar (osteokondrodistrofi (cücelik), Noonan sendromu ve nörofibromatosis)
Sosyal Medya
Adresimiz

Halaskargazi Mah. Süleyman Nazif Sok. Park Apt. Kat:2 No:7 Şişli/İstanbul