Skolyoz Derneği

Skolyoza İlişkin Sık Sorulan Sorular


Omurgadaki şekil bozuklukları  nelerdir? 
Sırt bölgesinde normal bir yuvarlaklık ya da kifoz bulunurken, bel bölgesinde zıt yönde bir çukurluk ya da lordoz vardır. Sırt bölgesinde artmış yuvarlaklık hiperkifoz olarak adlandırılırken, artmış bel çukurluğu hiperlordoz olarak adlandırılır. Bununla birlikte, skolyozu olan bir omurgaya arkadan bakıldığında ise, yana eğrilikler görülür. Bu, bir tarafa eğilme görünümünü verir ve kötü duruşla karıştırılmamalıdır.

Omurgadaki şekil bozuklukları önlenebilir mi?
Şu andaki bilimsel verilere göre, omurgadaki şekil bozuklukları için bilinen hiçbir önleme yoktur.

Skolyoz nedir?
Skolyoz, birçok çocuk ve ergeni etkileyen yaygın bir durumdur. Basit bir şekilde tanımlanılırsa; skolyoz, omurganın 10 dereceden daha fazla yana eğilmesidir. Sırtın ortasındaki düz bir çizgi yerine, skolyozu olan bir omurga, bazen "C" veya "S" harfi gibi görünmektedir. Skolyozu olan bir omurgada yana eğilmeyle birlikte dönmede olabilir, bu da kişinin belinin veya omuzlarının eğri görünmesine neden olabilir.

Skolyoz tedavi edilebilen bir hastalık mı?
Skolyoz tedavi edilebilen bir hastalıktır. Skolyozlu bireylerin belirli aralıklarla takibi,skolyoz spesifik egzersizlerile omurganın dengesiz kas ve vücut yapılarının kontolr altına alınması, skolyoz eğriliğine göre düzenlenmiş kişiye özel üretilmiş korse  kullanılması ve yüksek açılı eğriliklerde cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Skolyozun yan etkileri neler olabilir?
Sırt ağrısı görülebilir. Bu ağrı orta şiddette olmaya meyillidir ve çoğu hastanın günlük aktivitelerini kısıtlamaz. Bununla birlikte hastaların bir kısmında ortalamanın üstünde sırt ağrısı olur. Şiddetli sırt ağrısı olan hastalar skolyoz dışında diğer nedenler açısından dikkatlice incelenmelidir. Skolyozlu yaşlı hastaların daha şiddetli ağrıları omurgadaki eklem enflamasyonuna veya disk hastalığına bağlı olabilir. Şiddetli skolyozda,  azalmış akciğer fonksiyonu görülür.

Adolesan idiyopatik skolyoz sırt ve bel ağrısına neden olur mu?
Adolesanlarda skolyoz genellikle ağrı kaynağı değildir, ama bel bölgesinde yerleşen şiddetli skolyozlarda bel ağrısı görülebilir. Erişkin skolyozlarında ise sırt ve bel ağrısı olabilir.

Skolyoz neden olur?
Skolyozlu bireylerin yüzde 80'inden fazlasında hastalığa sebep olacak bir neden bulunmaz ve bu tür vakalara “nedeni belli olmayan ” anlamına gelen “idiyopatik” denir.İdiyopatik skolyoz sıklıkla ergenliğin başlangıcındaki 10-15 yaş çocuklarda görülür.Fakat yeni doğan ve 10 yaş altındaki çocuklarda da ortaya çıkabilir. Spinal deformiteye neden olduğu bilinen diğer durumlar ise ;  konjenital spinal kolon anormallikleridir (doğumda var olan  anormal  omurgadır), nörolojik bozukluklar, kas hastalıkları, genetik durumlar (ör., Marfan sendromu, Down sendromu) ve omuriliği içeren enfeksiyonlar veya kırıklar sayılan diğer nedenlerdir.

Ağır okul çantası taşımak skolyoza neden olur mu?
Birçok yaygın yanlış anlama ve yanlış varsayım vardır. Sanıldığının aksine, ağır okul çantası ya da diğer ağır şeyleri taşımak, çantayı hep aynı omuzda taşımak, kötü uyku ya da ayakta durma pozisyonları, kalsiyum eksikliği ya da minör bacak uzunluk farkı olması skolyoza neden olmaz.

Gebelik skolyozun artışına neden olur mu?
Gebelik skolyozun artışına neden olmaz.

Kimlerde skolyoz görülür?
Çocukluk çağında, idiyopatik skolyoz hem kızlarda hem de erkeklerde görülür. Ancak, çocuklar ergenliğe girdikçe, kızlarda skolyozun derecesinin artması ve tedavi gerektirmesi 5 ila 8 kat daha fazladır. Progresyon, en çok büyüme çağında olur. Bununla birlikte, şiddetli eğrilikler yetişkinlik döneminde de ilerleyebilir.

Anormal kifoz neden olur?
Aşırı yuvarlak sırt deformitesi basitçe postür bozukluğuna bağlı olabilir,  egzersizler ve düzgün postürle düzeltilebilir. Kifozu olan hastaların küçük bir yüzdesi, Scheuermann'ın kifozu olarak adlandırılan kama vertebra ile ilişkili olabilir ve nedeni bilinmemektedir. Aşırı yuvarlak sırtın görülen en az nedeni, konjenital kifozdur - omurganın bir veya daha fazla kemiği yanlış şekilde oluşur - ve hekim tarafından ayrıntılı değerlendirme gerektirir. Aşırı yuvarlak sırt, ankilozan spondilit veya osteoporoz gibi tıbbi hastalıkların bir sonucu olarak da görülebilir.


Fonksiyonel veya yapısal eğrilik  arasındaki fark nedir?
Skolyoz, fonksiyonel veya yapısal olabilir. Fonksiyonel eğrilikler pozisyona bağlı olabilir. Örneğin, bir kişi asimetrik olarak duruyorsa, bir diz bükülü ve leğen kemiği aşağı doğru eğildiğinde, bir eğri mevcut olacaktır, ancak diz düzleştiğinde ve pelvis yere paralel tutulduğunda bu durum ortadan kalkacaktır. Yapısal eğrilikler, kendi içlerinde sabitdir, öyle ki, pozisyon değişiklikleri ile değişmezler. Bu nedenle, fonksiyonel eğriliklerden çok daha fazla öneme sahiptirler.

Skolyozun belirti ve bulguları nelerdir?

  • Bir omuz diğerinden yüksekte olabilir.
  • Bir kürek kemiği diğerinden yüksekte veya daha belirgin olabilir.
  • Kollar yanda gevşek bir şekilde dururken, bir tarafta kol ile vücut arasında daha fazla boşluk olabilir.
  • Bir kalça diğerine göre daha yüksekte veya belirgin olabilir.
  • Baş tam olarak pelvis üzerinde ortalanamayabilir.
  • Bel bir tarafta düzleştirilebilir; belin bir tarafında cilt kırışıklıkları bulunabilir.
  • Yürümede ve ayakta durmada bir tarafa daha fazla yük verilir
  • Öne eğilmede sırtta kaburgaların neden olduğu bir çıkıntı oluşabilir

Skolyoz tanısı nasıl konur?
Hasta arkadan muayene edildiğinde ve omurga yatay olana kadar öne doğru eğildiğinde, sırtın bir tarafı diğerinden daha yüksek görünebilir. Adams testi denen bu test, skolyoz için çok hassas bir testtir; Bu nedenle skolyoz için en sık tarama testidir. Skolyoz olup olmadığınızı belirlemek, en iyi sırtınızı fiziksel olarak inceleyen bir hekim tarafından yapılır. Muayene, kollarınız yanlarınızda rahat bir pozisyonda durduğunuzda yapılır. Doktorunuz, omurganın eğriliğini, kürek kemiği  asimetrisini, bel asimetrisini ve herhangi bir gövde rotasyonunu araştırmak için sizi muayene edecektir.. Daha sonra belinizden öne doğru eğilirsiniz ve doktor sırtınızın üst kısmında (kaburga çıkıntısı) ya da sırtınızın alt kısmında (yan ya da bel belirginliğinde) skolyozun dönme yönünü bulmak için sırtınızı bir kez daha gözden geçirir.  Bu basit muayeneyi takiben, doktor boyundan pelvise kadar tüm omurgayı içeren arkadan ve yandan omurga radyografilerini ister.  Skolyoz varsa, doktor radyografileri değerlendirerek skolyoz açılarını ölçer, skolyoz derecelerini ve yönünü belirler.

Çocuklar skolyoz için ne kadar erken taranmalıdır?
İdiopatik skolyoz,  büyüme çağında  (10-15 yaş) daha sık görülmesine rağmen, çocuklar her yaşta skolyoz yönünen kontrol edilmelidir. Skolyoz Araştırmaları Derneği, kızların 10 ve 12 yaşlarında (5 ve 7. sınıflar) iki kez ve erkeklerde 12 veya 13 yaşında (8 veya 9) bir kez taranmasını önermektedir.

Skolyozumun kötüye gitmesini önlemek için ne yapabilirim?
İdiyopatik skolyozu etkilediği gösterilen tedaviler, egzersiz, korseleme ve cerrahidir.

Skolyoz  tedavi edilmeden düzelir mi?
İdiyopatik skolyoz kendi kendine düzelmez. Birçok çocuğun tedaviye ihtiyacı olmayan hafif derecede skolyozları vardır. Bu gibi durumlarda, çocuklar büyümeye devam ederler ancak bu eğrilikleri asla ortadan kaybolmaz. Daha büyük dereceli skolyozlar tedavi edilmezse, en iyi ihtimalle ilerlemezler.  Bu, bir çocuğun büyüme döneminin ne kadar kaldığına bağlıdır. Büyüme çağını neredeyse tamamlayan çocuklarda eğriler daha da kötüye gitmeyebilir. Bir çocuğun omurgası hala büyüyorsa, eğriliğin daha da kötüleşmesi daha olasıdır.

Omurga deformiteleri bulaşıcı mıdır?
Hayır.

Skolyozda aile öyküsü önemli midir?
Evet, Adolesan İdiyopatik Skolyozlu hastaların yaklaşık yüzde 30'unun ailesinde skolyoz öyküsü vardır. Ebeveynleri skolyoz olan 3 çocuktan yaklaşık 1'inde  skolyoz gelişir. Kısmen genetik bir durum olarak kabul edilir.

Genetik test ile skolyoz anlaşılabilir mi?
Şu an için rutin olarak kullanılan genetik test mevcut değildir

Skolyoz olan ailenin çocuğu ne zaman muayene edilmelidir?
Özellikle doğumda ve hızlı büyüme döneminde muayene edilmelidir

Skolyozlu çocukların kardeşlerinin kontrol edilmesi gerekiyor mu?
Hızlı büyüme döneminde kardeşler kontrol ettirilmelidir

Aile olarak skolyoz için neler yapmalıyız?
Skolyoz çocukluk çağında ortaya çıkar ve hızlı ilerler. Bu nedenle 10-15 yaş arasında çocuğunuzun omurgasını belirli aralıklara kontrol etmenizi ve şüphe durumunda mutlaka uzman bir hekime başvurmanızı öneririz.
Skolyoz konusunda bilgi sahibi olmanız ve bu bilgiyi başka ebeveynlerle paylaşmanız bu konuya olan farkındalığı arttıracaktır. Erken tanı erken tedavi şansı sağlar ve cerrahi tedavi oranını azaltır.

Sosyal Medya
Adresimiz

Halaskargazi Mah. Süleyman Nazif Sok. Park Apt. Kat:2 No:7 Şişli/İstanbul