Skolyoz Derneği

Skolyoz Tanısı


Skolyoz tanısı radyolojik olarak omurganın grafi ile incelenmesi sonrası doğrulanır. Tüm omurganın ayakta düz grafisi alınır ve eğrilik olup olmadığı ve varsa yeri ve derecesi belirlenir. Bazen skolyoz nedeni omurlardaki sayısal eksiklikler veya kemiksel problemlere bağlı oluşabilir.(Yarım vertebra,Birleşik vertebra,yapışık kaburga vb ) bu nedenle omurga filmlerinin konu uzmanı hekim tarafından ayrıntılı olarak incelenmesi gereklidir. Şüpheli durumlarda omurganın daha ileri incelemesi yapılır ve Manyetik rezonans görüntüleme ile tüm yapılar ayrıntılı incelenir.
Skolyoz tanısı sonrası belirlenen açı takipte önemlidir ve tedavi sonuçları da bu açının değişikliklerine göre değerlendirilir.
Başka hastalık veya problemlere bağlı olarak gelişen skolyozda asıl hastalık nedenli ilave değerlendirme ve analizler yapılabilir

Sosyal Medya
Adresimiz

Halaskargazi Mah. Süleyman Nazif Sok. Park Apt. Kat:2 No:7 Şişli/İstanbul